Πρέσσα υδραυλική

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
82.90572 ΠΡΕΣΣΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 10-240mm2 HP1
82.90576 ΠΡΕΣΣΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ 10-400mm2 HP3
82.91110 ΠΡΕΣΣΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ HP10

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά

www.weitkowitz.de