Κοσιέρα μπαταρίας

ΚΩΔΙΚΟΣ     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
82.91140     ΚΟΣΙΕΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ AP20 6-300mm2

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, τεχνικά χαρακτηριστικά

www.weitkowitz.de