Κόφτης καλωδίων

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
82.90833 ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ WEIT. KS30 1Χ240
82.90835 ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ WEIT. KS32 1Χ340
82.90910 ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ KS34 185mm2
82.90842 ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ KS35 35mm2
82.90913 ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ WEIT. KS52 1-300mm2
82.90916 ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ KS60S 400mm2