Κασετίνα

 ΚΩΔΙΚΟΣ        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
82.90701          ΚΑΣΕΤΙΝΑ WZ1 ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 90701

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά

www.weitkowitz.de