Καλούπια υδραυλικής πρέσσας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
82.90*** ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΡΕΣΣΑΣ HP1
8291*** ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΡΕΣΣΑΣ HP10

 

Οι κωδικοί διαμορφώνονται ανάλογα με τη διατομη των καλουπιών (π.χ για 150mm2 κωδικός 82.9150) Για περισσότερες πληροφορίες, προδιαγραφές και πιστοποιητικά www.weitkowitz.de

 

Για περισσότερες πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά www.weitkowitz.de