Γδάρτης καλωδίων

 
ΚΩΔΙΚΟΣ           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
82.90714           ΓΔΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 0,5 - 6mm2

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά

www.weitkowitz.de