Πλαστικά

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
18.0301 63x35mm IP44
18.0302 80x40mm IP44
04.112 80x80mm IP55 Spelsberg HP80
04.113 100x100mm IP55 Spelsberg HP100
04.812 Κουτί γυψοσανίδας Spelsberg

Για περισσότερες πληροφορίες www.spelsberg.com/fileadmin/redaktion/downloads/kataloge/Enclosure_Systems.pdf