Μούφα

Η μούφα για τους άκαμπτους και εύκαμπτους σωλήνες του οίκου HEGLER αποτελεί μέρος των εξαρτημάτων για μια εύκολη και σταθερά ποιοτική εγκατάσταση. Η σύνδεση των δυο σωλήνων που πραγματοποιείται με την μούφα μας εξασφαλίζει αφενός την στεγανότητα αφετέρου την επέκταση μια εγκατάστασης.
Συνεργάζεται με τους σωλήνες των σειρών HEGLERPLAST EPKM/EPKS και HEGLERFLEX EYLX/EM.
Εφαρμογή
Για επιφανειακή εγκατάσταση.
Πρώτη ύλη
PVC-U (επιβραδυντικό φλόγας)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 

Ονομαστική διάμετρος  DN
16
20
25
32
40
50
63
Κωδικός
04.630
04.631
04.632
04.633
04.634
04.6357
04.636
Συσκευασία ΤΕΜ.
100
100
50
20
25
25
10

 

http://www.hegler.de/set_grafix/download/prospekte/erohr_katalog.pdf