Μαστοί

Ο μαστός με το παξιμάδι του οίκου SPELSBERG αποτελεί μέρος των εξαρτημάτων για την σύνδεση των άκαμπτων και εύκαμπτων σωλήνων με τις οπές των κουτιών διακλάδωσης. Χρησιμοποιώντας τους εξασφαλίζετε ασφάλεια, αντοχή και σωστή σύνδεση των σωλήνων για μια εύκολη και σταθερά ποιοτική εγκατάσταση.

Συνεργάζεται με τους σωλήνες των σειρών HEGLERPLAST EPKM/EPKS και HEGLERFLEX EYLX/EM.

Εφαρμογή
Για επιφανειακή εγκατάσταση. 

Ονομαστική διάμετρος DN
PG16-Φ16
PG16-Φ20
PG21-Φ20
PG21-Φ25
PG21-Φ32
Μ20-Φ20
Κωδικός
04.660
04.661
04.662
04.663
04.664
04.665
Συσκευασία ΤΕΜ
30
30
30
20
20
30

 

http://www.hegler.de/set_grafix/download/prospekte/erohr_katalog.pdf