Σύστημα ανεμιστήρα

 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ PORTATA Μ3
86.1522 VE 1522 50
86.2522 VE 2522 220
86.3522 VE 3522 500

ΦΙΛΤΡΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
A12B
A12C
86.250 VE0250
86.150 VE0150
A15C
M15
A20B
A20C
M20

ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
C1 360X360X80
C2 560X360X80
C3 760X360X80
C4 960X360X80