Σειρά DRC-LAN

 ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΦΑΡΔΟΣ ΒΑΘΟΣ
DRC LAN B 1800 600 625
ΒΑΣΗ 7009 100 600 600
DRC LAN A 1600 600 625
ΒΑΣΗ 7007 100 600 600
DRCLAN2 750 600 625
7080
ST1