Πίνακες σειρά MC L.750

L.750
ΤΥΠΟΣ

ΥΨΟΣ

mm

ΦΑΡΔΟΣ

mm

ΒΑΘΟΣ

mm

ΣΕΙΡΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

πλάτους 17,5 mm

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΣΕΙΡΑ
CMC34 860 750 220 4 144 36
CMC35 1060 750 220 5 180 36
CMC36 1260 750 220 6 216 36
CMC37 1460 750 220 7 252 36
CMC38 1660 750 220 8 258 36

 


ΜΕΤΩΠΕΣ
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΦΑΡΔΟΣ No MODULI
PFM27 200 700 36
ΜΕΤΩΠΗ ΤΥΦΛΗ
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΦΑΡΔΟΣ
PC27 200 700
PC47 400 700
PC67 600 700
ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ
ΤΥΠΟΣ
AG1
KIT ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΤΥΠΟΙΣ ΥΨΟΣ ΦΑΡΔΟΣ
SC125 50 120