Πάνελ για έδρες LV

  ΤΥΠΟΣ ΦΑΡΔΟΣ ΒΑΘΟΣ
LV501 600 370
LV502 800
LV503 1000
LV504 1200
LV505 1600
LV511 600 470
LV512 800
LV513 1000
LV514 1200
LV515 1600