Οριζόντιοι διαχωριστικοί πάτοι ερμαρίων DRC

  ΤΥΠΟΣ ΦΑΡΔΟΣ ΒΑΘΟΣ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
DRC301 600 340 600X400
DRC302 440 600X500
DRC303 540 600X600
DRC304 740 600X800
DRC305 940 600X1000
DRC306 800 340 800X400
DRC307 440 800X500
DRC308 540 800X600
DRC309 740 800X800
DRC310 940 800X1000
DRC311 1000 340 1000X400
DRC312 440 1000X500
DRC313 540 1000X600
DRC314 740 1000X800
DRC315 940 1000X1000
DRC316 1200 340 1200X400
DRC317 440 1200X500
DRC318 540 1200X600
DRC319 740 1200X800
DRC320 940 1200X1000