Μονωτήρες

  Κατασκευασμένοι από λαμαρίνα, fiberglass και πολυεστέρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς Gp03.

 

ΤΥΠΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
POF 34
1X30X10
1X40X10
2X40X10
 
POF 6
2X60X10
 
POF 8
2X80X10
 
PVF 1
1X50X10
1X60X10
 
PVF 2
2X40X10
2X50X10
2X60X10
2X80X10

Certifications: http://www.zanardo.com/index.phppag=000629&lgn=EN Techical

 

Drawings: http://www.zanardo.com/zanardo_prodotti.phpcat01=00000000004&cat02=38&prd=193&lgn=EN