Εξαρτήματα στερεώσεως μετωπικών σειρά ΚΧ

  1 & 2
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ
SV14 1400
SV16 1600
SV18 1800
SV20 2000
SV22 2200
3 & 4
ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΦΑΡΔΟΥΣ
S04 400
S06 600
S08 800
ΠΛΑΤΕΣ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΦΑΡΔΟΥΣ
PI22/5 200 600
PI42/5 400 600
PI24/5 200 800
PI44/5 400 800
ΚΙΤ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΒΑΘΟΣ
SC125 50 120