Εξαρτήματα ερμαρίων σειρών 7000

  ΤΥΠΟΣ YΨΟΣ ΦΑΡΔΟΣ ΒΑΘΟΣ
7007 100 600 600
7008 100 600 800
ΤΥΠΟΣ No HE
7023 32
7024 36
7025 40
7026 44