Έδρες χειρισμού LVE

 

ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΦΑΡΔΟΣ ΒΑΘΟΣ
LVE101 700 600 400
LVE102 800
LVE103 1000
LVE104 1200
LVE105 1600
ΚΟΝΣΟΛΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΦΑΡΔΟΣ ΒΑΘΟΣ
LVE201 185 600 578
LVE202 800
LVE203 1000
LVE204 1200
LVE205 1600

ΚΟΥΤΕΛΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΦΑΡΔΟΣ ΒΑΘΟΣ
LVE301 300 600 120
LVE302 800
LVE303 1000
LVE304 1200
LVE305 1600
ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΦΑΡΔΟΣ ΒΑΘΟΣ
LVE401 100 600 360
LVE402 800
LVE403 1000
LVE404 1200
LVE405 1600