Έδρες χειρισμού LV

 ΒΑΣΗ ΕΔΡΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΦΑΡΔΟΣ ΒΑΘΟΣ
LV101 700 600 400
LV102 800
LV103 1000
LV104 1200
LV105 1600
LV111 600 500
LV112 800
LV113 1000
LV114 1200
LV115 1600

ΚΟΝΣΟΛΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΦΑΡΔΟΣ ΒΑΘΟΣ
LV201 200 600 843
LV202 800
LV203 1000
LV204 1200
LV205 1600
LV211 600 943
LV212 800
LV213 1000
LV214 1200
LV215 1600

ΚΟΥΤΕΛΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΦΑΡΔΟΣ ΒΑΘΟΣ
LV301 470 600 390
LV302 800
LV303 1000
LV304 1200
LV305 1600
LV311 600 490
LV312 800
LV313 1000
LV314 1200
LV315 1600

ΒΑΣΗ ΚΟΝΣΟΛΑΣ
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΦΑΡΔΟΣ ΒΑΘΟΣ
LV401 100 600 360
LV402 800
LV403 1000
LV404 1200
LV405 1600
LV411 600 460
LV412 800
LV413 1000
LV414 1200
LV415 1600