Ηλεκτρικός Πίνακας 1250A, τριών αντλιών 250HP και μιας αντλίας 50HP υδροδότησης του Δήμου Χολαργού-Παπάγου