Ηλεκτρικός Πίνακας Διανομής Φορτιστών Οχημάτων 4x22KW