Πίνακας Αυτοματισμού Παλετοποίησης μιας Γραμμής Συσκευασίας Ξυδιού