Χελώνες αλουμινίου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
26.56152 ΧΕΛΩΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 100W 450 IP64
26.56153 ΧΕΛΩΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 100W 900 IP64
26.56154 ΧΕΛΩΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 100W IP64
26.56155 ΧΕΛΩΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 200W IP64
26.56156 ΧΕΛΩΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 300W IP64

 

Για περισσότερες πληροφορίες www.forjasul.com.br/en/a-forjasul.html