Πίνακες σειρά MC L.550

L.550
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΦΑΡΔΟΣ ΒΑΘΟΣ No PLACCHE MODULI MASSIMI MODULARI
CMC23 660 550 220 3 72 24
CMC24 860 550 220 4 96 24
CMC25 1060 550 220 5 120 24
CMC26 1260 550 220 6 144 24
CMC27 1460 550 220 7 168 24
ΜΕΤΩΠΕΣ
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΦΑΡΔΟΣ No MODULI
PFM25 200 500 24
ΜΕΤΩΠΗ ΤΥΦΛΗ
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΦΑΡΔΟΣ
PC25 200 500
PC45 400 500
PC65 600 500
ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ
ΤΥΠΟΣ
AG1
KIT ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΦΑΡΔΟΣ
SC125 50 120