Πίνακες σειρά MC L.350

  L.350
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΦΑΡΔΟΣ ΒΑΘΟΣ No PLACCHE MODULI MASSIMI MODULARI
CMC12 460 350 220 2 24 12
CMC13 660 350 220 3 36 12
CMC14 800 350 220 4 48 12
ΜΕΤΩΠΕΣ
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΦΑΡΔΟΣ No MODULI
PFM23 200 300 12

ΜΕΤΩΠΗ ΤΥΦΛΗ
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΦΑΡΔΟΣ
PC23 200 300
PC43 400 300
PC63 600 300

ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ
ΤΥΠΟΣ
AG1
KIT ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΥΨΟΣ ΦΑΡΔΟΣ
SC125 50 120